ERLING GRIMSRUD AS

Tjenester

Slamsuging

Effektiv slamsugingstjeneste for fjerning av slam fra ulike anlegg, med fokus på miljøvennlige løsninger.

Høytrykkspyling

Grundig høyttrykkspyling for vann- og avløpssystemer, med fokus på rensing og forebygging av blokkeringer. Vinterstid utfører vi også tining fryste vann- og avløpsledninger.

Septiktømming

Vi utfører pålitelig septiktømmingstjeneste / fettavskillere for å opprettholde sanitærstandarder og sikre optimal funksjonalitet.

Graving

Vi utfører gravetjenester for vei, vann og avløp, fra mindre anlegg til større prosjekter. Med fokus på effektivitet og nøyaktighet.

Transport

Sikrer pålitelig og punktlig transport av masser, materialer og utstyr, med et bredt spekter av kjøretøytilbud.

Rivning

Vi driver med rivning av bygninger og produksjonsutstyr.

Sprenging

Vi utfører sprengning for tomter, vei, vann og avløp.

Har du behov for våre tjenester?

Kontakt oss i dag for en gratis befaring, hvor vårt dedikerte team vil kartlegge dine behov og skreddersy løsninger som passer perfekt for ditt prosjekt.